Filary Skutecznej Komunikacji Online w XXI wieku.

Od kiedy pamiętam mózg oraz osobowość człowieka ciekawiły mnie i były dla mnie polem do ogromnego rozwoju. Pasja ta doprowadziła mnie do źródeł, które pozwoliły mi na wykorzystanie tej wiedzy i umiejętności w biznesie, pracy coacha, marketingowa oraz przy budowie własnej szkoły. Po godzinach znajdziesz mnie piszącego artykuły, grającego na wiolonczeli, albo... gdzieś w teatrze.
Krystian Wyszomirski
Latest posts by Krystian Wyszomirski (see all)

Od dawna wiadomo, że Social Media to jedno z najlepszych narzędzi do budowania biznesu w XXI w., szczególnie dla nowych przedsiębiorców. Ciągłe aktualizacje pozwalają nam poszerzać gamę możliwości, docierać do nowych potencjalnych odbiorców, a dla tych, którzy lubią eksperymentować pozostawiają one przestrzeń na rozwój kreatywności. Mimo tych udoskonaleń i nieskończonych możliwości, jest coś jeden ważniejszy […]

Czytaj dalej