Krystian Wyszomirski

1 post

Od kiedy pamiętam mózg oraz osobowość człowieka ciekawiły mnie i były dla mnie polem do ogromnego rozwoju. Pasja ta doprowadziła mnie do źródeł, które pozwoliły mi na wykorzystanie tej wiedzy i umiejętności w biznesie, pracy coacha, marketingowa oraz przy budowie własnej szkoły. Po godzinach znajdziesz mnie piszącego artykuły, grającego na wiolonczeli, albo... gdzieś w teatrze.